Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Aktualności

bądź na biężąco

Aplikacje policyjne

///
Komentarze0
/
Kategoria,
Uczniowie 1 klasy policyjnej na ostatnich zajęciach zapoznali się z aplikacjami mobilnymi wprowadzonym w ostatnim czasie przez policję mające na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego. Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodano do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa” opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
– informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
– informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.
informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji. Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
    Następnie nasi uczniowie na zasadzie prewencyjnej akcji policyjnej zapoznawali mieszkańców Czerwieńska rozdając ulotki i informując o zasadach działania powyższych aplikacji.
20180126_124037 20180126_124503 20180126_125058