Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Aktualności

bądź na biężąco

SZKOLENIA KADETÓW W JEDNOSTCE

//
Autor
/
Komentarze0
/

Zakończenie I półrocza to również popdsumowanie I etapu szkolenia specjalistycznego kadetów klas wojskowych w 4 pułku przeciwlotniczym.

W tym półroczu szkolenie w jednostce było ukierunkowane na wdrożeniu do procesu szkoleniowego kadetów klasy pierwszej oraz doskonaleniu i rozwijaniu nabytych umiejętności przez plutony 2 i 3. Dniami szkoleniowymi były: 15 września, 29 września oraz 20 października.


Szkolenie inauguracyjne z 15 września omawialiśy wcześniej.(zobacz: Strefa mundurowa – szkolenie wojskowe)

29 września szkolenie realizowane było w panelu sprawnościowym: pokonywanie elementów toru sprawnościowego oraz trening walki wręcz oraz panelu ogniowym: szkolenie strzeleckie (budowa i użytkowanie broni, strzelanie szkolne z wykorzystaniem trenażera), rzut granatem szkolnym.

szkolenie

szkolenie 2

szkolenie 3

szkolenie 4

szkolenie 5 szkolenie 6

szkolenie 7

szkolenie 10

szkolenie 12

szkolenie 13


20 października – uczniowie klas pierwszych czekają na dostawę czapek patrolowych (noszą brązowe berety). Szkolenie prowadzone było w trzech panelach: strzeleckim, chemicznym i lączności. Pluton 1 po raz pierwszy wykonywał strzelanie szkolne z trenażera. Żołnierze uczyli uczniów zgrywania przyrządów celowniczych, oddawania strzału i wpływu błedów na celność. Poanawanie sprzętu opchem zawsze połączony jest z treningiem ubierania masek oraz przebywania w maskach. Praca na środkach łączności i wymiana korespondencji to koleny etap szkolenia plutonu 2 i 3. Realizowano również szkolenie z wykorzystania zestawów do odkażania sprzętu.

szkolenie

szkolenie 1

szkolenie 2

szkolenie 3

szkolenie 4

szkolenie 5

szkolenie 6

szkolenie 7

Zobacz też: Zawodów strzeleckie.