Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Aktualności

bądź na biężąco

V POLSKI KONGRES PRZEDSIEBIORCZOŚCI

///
Komentarze0
/
Kategoria

V POLSKI KONGRES PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – LUBUSKIE 2017 –

Byliśmy obecni

 Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy – to hasło przewodnie  V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się 26 – 27 października br. w Zielonej Górze pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego pani Elżbiety Anny Polak w kooperacji z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz licznymi partnerami działającymi w obszarze polityki rodzinnej, społecznej, gospodarczej, samorządowej, innowacyjnej, sportowej, środowiskowej.


 

IMG_0051 IMG_0063

Każdy z uczestników mógł być obecnym na dowolnie wybranym panelu dyskusyjnym, a tych  było wiele.  Wymienię tylko nieliczne: Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy. Rynek finansowy w Polsce. Ekspansja zagraniczna – polskie firmy na rynku międzynarodowym. Pracownik a pracodawca. Rynek pracy w Polsce. Polityka zarządzania nieruchomościami. Siła kobiet w gospodarce. Siła polskich innowacji, synergia nauki z biznesem. Promocja samorządów – wizerunek polskich miast w mediach. Nowoczesna przedsiębiorczość. Perspektywy rozwoju samorządów. Medycyna przyszłości    w Polsce. Sposób na inwestora – jak miasta i gminy skutecznie przyciągają kapitał. Mnogość paneli dyskusyjnych pokazuje, jak złożoną strukturą jest Państwo oparte na biznesie, samorządzie i wiedzy. W tym wielowarstwowym organizmie jesteśmy także my – szkoły.  Nasza rola to oczywiście rola instytucji obywatelskiej, ale także rola edukatora wprowadzającego młodego uczestnika społeczeństwa w świat geopolityczny. Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku realizują w codziennej praktyce wyzwania V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w taki sposób, by stały się realne dla nas oraz każdego naszego absolwenta. Zadania  dla Polski, przedsiębiorczości, regionu korelują z misją naszej szkoły.

Misja szkoły  to wychowanie, którego priorytetem stają się: wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę, aktywnego do udziału  w życiu kulturalnym, politycznym, gospodarczym, zawodowym. Kształcimy i wychowujemy młodych ludzi, którzy na obecnym etapie rozwojowym stawiają wiele pytań dotyczących własnego jestestwa i własnej przyszłości.  Chcemy, aby problem z odpowiedzią na stawiane pytania nie był przyczynkiem do ucieczki z kraju, ucieczki w bezczynność, czy niezrealizowane marzenie.

Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości. (Camara Helder).

Lubuskie Warte Zachodu, Polska warta pozostania i pracowania dla niej. Zbliżający się okres stawia przed państwem, samorządami i przedsiębiorcami wiele nowych wyzwań, zwłaszcza po roku 2020, kiedy skończą się dotacje unijne. Udział w Kongresie przekonał nas, że Polska to kraj wspaniałych jednostek, zaangażowanych przedstawicieli władz, samorządowców i organizacji pracujących dla dobra obywatela. Zmieniamy się. Budujemy nasz mikrokapitał w małych ojczyznach jak i w skali makro w Polsce. Rynek pracy 2017 szuka wykwalifikowanych pracowników;  w wielu obszarach zaczyna dominować rynek pracownika, nie pracodawcy. To duże szanse dla młodych ludzi z potencjałem i kapitałem. Nie tylko tym zawodowym, ale też kapitałem interpersonalnym ( motywacją, komunikacją, umiejętnością pracy w zespole).

Dziś tu was potrzebujemy– mówią wprost na panelach dyskusyjnych politycy, samorządowcy, ludzie nauki i przedsiębiorcy. Spójrzmy choćby na statystyki naszego województwa, partnera handlowego i  przemysłowego ( produkcja części i akcesoriów motoryzacyjnych, produkcja artykułów spożywczych, przetwórstwo drewna i produkcja mebli, produkcja papierów i wyrobów papierniczych, wyrobów z metali, maszyn i urządzeń, urządzeń elektronicznych, chemikaliów i wyrobów chemicznych, gumowych i tworzyw sztucznych). Eksport w lubuskim to 6, 25 ( MLD EURO – dane szacunkowe 2016r), a import to 3,17.  Wartość produkcji sprzedanej przemysłu (mld zł) to 32,19, a przeciętne zatrudnienie w przemyśle (osoby) 69 863 ( dane na rok 2016).

Mówimy jednym głosem z politykami, samorządowcami i przedsiębiorcami naszym absolwentom:  pozostań w regionie, kraju, zdobywaj wiedzę i doświadczenie, buduj kapitał zarówno zawodowy jak i interpersonalny. W mundurze strażaka, wojskowego, policjanta lub w każdej innej dziedzinie zawodowej, o którą będziesz chciał powalczyć,  odnajdziesz swoje miejsce.

                                                          MDD