Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Edukacja dla bezpieczeństwa

WAŻNE: KOMENDY DO ŚLUBOWANIA

Poprawy ocen, ćwiczenia, zaliczanie nieobecności na lekcjach i konsultacje można realizować: poniedziałek: 13.30-14.15


Logo P-TCzęść zajęć z przedmiotu realizujemy na podstawie programu edukacyjnyego dla klas mundurowych „Proobronni-terytorialni” prowadzonego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Materiały z lekcji do nauki własnej: 

Zamieszczane po istotnych szkoleniach (lekcjach)

1 T Organizacja pierwszej pomocy

2 T Kontrola funkcji życiowych

3 T Utrata przytomności


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)