Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Konsultacje

WYKAZ
ZAJĘĆ DODATKOWYCH
w roku szkolnym 2017/2018

Uwaga:     Zajęcia dodatkowe mogą być realizowane po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z nauczycielem prowadzącym

na wniosek ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego.