Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Aktualności

bądź na biężąco

Klasy policyjne na celowniku KWP

///
Komentarze0
/
Lubuska Policja była inicjatorem spotkania, do którego doszło w piątek / 3 marca/ w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Wszystko w trosce o to, aby jeszcze skuteczniej ukierunkować specjalistyczne kształcenie uczniów lubuskich klas policyjnych, w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji. Istotnym obszarem, szczegółowo omówionym na spotkaniu był ten związany z prawidłowym kierowaniem rozwojem młodzieży zainteresowanej służbą w Policji. W minionym roku powstał opracowany w Komendzie Głównej Policji „Program nauczania dla klas ponadgimnazjalnych w zakresie funkcjonowania Policji”. Jest on skierowany właśnie do placówek oświatowych, w których realizowane są zajęcia edukacyjne związane z funkcjonowaniem Policji.

Salę konferencyjną lubuskiej Policji wypełnili dyrektorzy takich szkół, nauczyciele oraz komendanci jednostek powiatowych i miejskich, na terenie których takie klasy funkcjonują. Wśród nich byli przedstawiciele też naszej szkoły tj. dyrektor Mirosław Zelisko i nauczyciel Piotr Puchała. Przywitanie gości przez szefa lubuskich stróżów prawa, insp. Jarosława Janiaka oraz wystąpienie Lubuskiego Kuratora Oświaty, Pani Ewy Rawy dało początek otwartej dyskusji, podczas której szeroko omówiono zakres i formy współpracy szkół z klasami o profilu policyjnym z jednostkami województwa lubuskiego. To jedno z wielu spotkań, które będą kontynuowane aby usprawnić główne założenia i cele, jakie stawia się tym specjalistycznym klasom.

                                                                                                                      Piotr Puchała
KWP1 KWP2 KWP3 KWP4 KWP5 KWP6 KWP7 KWP8 KWP9 KWP10