Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Pedagog

Godziny pracy:

Wtorek – 09.20 – 12.20
Środa – 08.50 – 10.20
Czwartek – 12.30 – 14.30
Piątek – 9.30 – 13.00  

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku

WSKAZAZANIA DO PRACY WYCHOWAWCZO/PROFILAKTYCZNEJ PO ANALIZIE ROKU 2014/2015, przyjętych priorytetów do pracy przez Radę Pedagogiczną oraz  Kuratora Oświaty na bieżący rok szkolny.

  1. Kontynuowanie pracy Koła Szkolnych Profilaktyków. Rozszerzenie działań profilaktycznej gazetki szkolnej; Rady nie bez parady”, o działania pozostałych podmiotów szkolnych. Realizacja warsztatów pedagoga w ramach godzin pracy.
  2. Nawiązanie wspólnie z podmiotami szkolnymi współpracy z Gimnazjum w Czerwieńsku. Koordynowanie współpracy, merytoryczne opracowanie planu współpracy.
  3. Przygotowania i realizacji z podmiotami szklonymi trzech autorskich projektów; – projekt profilaktyczno – wychowawczy: „ Nie stój, nie czekaj, żyj!” – program poświęcony motywacji. „ Uczeń w szkolnym systemie doradztwa zawodowo – edukacyjnego”- program poświęcony edukacji zawodowej, przygotowania do wejścia na rynek pracy, „ Pokochaj zdrowie, bo nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego…..”
  4. Monitorowanie potrzeby konsekwentnego działania wobec uczniów łamiących zasady współżycia szkolnego (postępowania interwencyjno – motywacyjne na najwcześniejszym etapie zagrożenia).
  5. Zakończenie diagnozy działań z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Nabór 2017/2018 – zostań naszym kadetem!
Harmonogram

nabor

poradnik_gm btn_informator wniosek