Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Iwona Madej – przewodnicząca
Katarzyna Leszczyk – zastępca
Sebastian Frencel- sekretarz

nr konta Rady Rodziców w BZWBK

16 1090 1535 0000 0001 2271 4538

Wpłata na Radę Rodziców wynosi 30 zł. rocznie

Zapraszam klasowe Rady Rodziców oraz wszystkich zainteresowanych rodziców na spotkanie Rady Rodzicow z dyrektorem po zebraniach klasowych w gabinecie dyrektora

WYWIADÓWKI
W ROKU SZKOLNYM 2016/17
poniedziałek godzina 16.30

Termin

Temat

19.09.2016r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, PSO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczego i programu profilaktyki, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły
14.11.2016r.

 

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach
12.12.2016r. Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Spotkanie dyrektora z radą rodziców
23.01.2017r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze
10.04.2017r. Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach.

poinformowanie rodziców uczniów klas 3 o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.

 

29.05.2017r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.
  1. W każdej sytuacji nauczyciel czeka na rodzica po wcześniejszym umówieniu spotkania.
  2. Rodzic zobowiązany jest do kontrolowania dziennika elektronicznego co najmniej raz w tygodniu.
  3. Rodzic zobowiązany jest do kontaktów z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2016/2017

Miesiąc Termin Nazwa
Październik 14.10.2016 DEN
Październik 31.10.2016 Wszystkich Świętych 1
Listopad 01.11.2016 Wszystkich Świętych
Listopad 11.11.2016 Narodowe Święto Niepodległości
Grudzień 23.12.2016 – 31.12.2016 Zimowa przerwa świąteczna
Grudzień 25.12.2016 Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
Grudzień 26.12.2016 Boże Narodzenie (drugi dzień)
Styczeń 01.01.2017 Nowy Rok
Styczeń 06.01.2017 Trzech Króli
Styczeń 30.01.2017 – 12.02.2017 Ferie zimowe
Kwiecień 13.04.2017 – 18.04.2017 Wiosenna przerwa świąteczna
Kwiecień 16.04.2017 Wielkanoc
Kwiecień 17.04.2017 Poniedziałek Wielkanocny
Maj 01.05.2017 Międzynarodowe Święto Pracy
Maj 02.05.2017 2 maja – Święto flagi
Maj 03.05.2017 Święto Konstytucji 3 Maja
Maj 04.05.2017 Matura z j. polskiego
Maj 05.05.2017 Matura z matematyki
Maj 08.05.2017 Matura z j. angielskiego
Czerwiec 04.06.2017 Zielone Świątki
Czerwiec 15.06.2017 Boże Ciało
Czerwiec 16.06.2017 Boże Ciało 1
Lipiec 01.07.2017 – 31.08.2017 Ferie letnie
Sierpień 15.08.2017 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny