Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Sebastian Frencel – przewodniczący
Agnieszka Zawadzka – zastępca
Małgorzata Jóźwiak- skarbnik

nr konta Rady Rodziców w BZWBK

16 1090 1535 0000 0001 2271 4538

Wpłata na Radę Rodziców wynosi 30 zł. rocznie

Zapraszam klasowe Rady Rodziców oraz wszystkich zainteresowanych rodziców na spotkanie Rady Rodzicow z dyrektorem po zebraniach klasowych w gabinecie dyrektora

WYWIADÓWKI
W ROKU SZKOLNYM 2017/18
poniedziałek godzina 16.30

Termin

Temat

18.09.2017r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, PSO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczego i programu profilaktyki, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły
13.11.2017r.

 

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach
18.12.2017r. Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Spotkanie dyrektora z radą rodziców
22.01.2018r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze
09.04.2018r. Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach.

poinformowanie rodziców uczniów klas 3 o przewidywanych ocenach rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.

 

04.06.2018r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania.
  1. W każdej sytuacji nauczyciel czeka na rodzica po wcześniejszym umówieniu spotkania.
  2. Rodzic zobowiązany jest do kontrolowania dziennika elektronicznego co najmniej raz w tygodniu.
  3. Rodzic zobowiązany jest do kontaktów z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2017/2018

Miesiąc Termin Nazwa
Listopad 01-03.11.2017 Wszystkich Świętych
Listopad 11.11.2017 Narodowe Święto Niepodległości
Grudzień 23.12.2017 – 31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna
Grudzień 25.12.2017 Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
Grudzień 26.12.2017 Boże Narodzenie (drugi dzień)
Styczeń 01.01.2018 Nowy Rok
Styczeń 06.01.2018 Trzech Króli
Luty 12.02.2018 – 23.02.2018 Ferie zimowe
Marzec/Kwiecień 29.03.2018 – 03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna
Kwiecień 01.04.2018 Wielkanoc
Kwiecień 02.04.2018 Poniedziałek Wielkanocny
Maj 01.05.2018 Międzynarodowe Święto Pracy
Maj 02.05.2018 2 maja – Święto flagi
Maj 03.05.2018 Święto Konstytucji 3 Maja
Maj 04.05.2018 Matura z j. polskiego
Maj 07-08.05.2018 Matura z matematyki
Maj 15.05.2018 Matura z j. angielskiego
Maj 31.05.2018 Boże Ciało
Czerwiec 01.06.2018 Boże Ciało 1
Lipiec 25.06.2018 – 31.08.2018 Ferie letnie
Sierpień 15.08.2018 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny