Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Samorząd uczniowski

su-znak-loAdres email:  su-loczerwiensk@wp.pl

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i  w środowisku lokalnym.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

Samorząd realizuje  zadania wynikające ze statutu, regulaminów szkoły i planu wychowawczego oraz realizuje własne założenia mające na celu rozwijanie zainteresowań, organizację zabezpieczenia czasu po zajęciach dydaktycznych.


Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

♦ Kamil KASPRZYCKI II LOWPS            –  przewodniczący


♦  Sandra HAMERA I LOP                             – z-ca przewodniczącego

♦  Magdalena MARCINKIEWICZ I LOP         – sekretarz

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Krzysztof Kaczmar


SEKCJE:

I SEKCJA SPRAW UCZNIÓW

kadeci sierżanci

II SEKCJA INFORMACYJNO-PRASOWA

wolne miejsca

III SEKCJA KULTURY I SZTUKI

wolne miejsca

IVSEKCJA SPORTU I REKREACJI

wolne miejsca

V SEKCJA MUNDUROWA

kadet sierżant Wiktor Koteras,

wolne miejsca dla klas LOP/S


>>>>>     A  K  T  U  A  L  N  O  Ś  C  I     I    I  N  F  O  R  M  A  C  J  E      >>>>>

ZEBRANIE RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – 21.11.2017 godz. 13.10


Zrealizowane zadania:

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 19 października 2017 r.