Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Samorząd uczniowski

su-znak-loAdres email:  su-loczerwiensk@wp.pl

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i  w środowisku lokalnym.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

Samorząd realizuje  zadania wynikające ze statutu, regulaminów szkoły i planu wychowawczego oraz realizuje własne założenia mające na celu rozwijanie zainteresowań, organizację zabezpieczenia czasu po zajęciach dydaktycznych.


Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

♦ Radosław KUŚ I LOWPS            –  przewodniczący


♦  Magdalena STOLA II LOPS          – z-ca przewodniczącego

♦  Dominik GAD III LOW         – sekretarz

♦ Dominik Śmigielski III LOW   – skarbnik

 


SEKCJE:

I SEKCJA INFORMACYJNO-PRASOWA

Marlena Stefańska

II SEKCJA KULTURY I SZTUKI

wolne miejsca

III SEKCJA SPORTU I REKREACJI

wolne miejsca

IV SEKCJA MUNDUROWA

Wiktor Koteras,

wolne miejsca dla klas LOP/S


>>>>>     A  K  T  U  A  L  N  O  Ś  C  I     I    I  N  F  O  R  M  A  C  J  E      >>>>>

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

12 października 2017 r.

zgłoszenia przyjmuje Zarząd SU, Pani Anna Lipecka

Listy kandydatów do wyborów (z poparciem 10 uczniów)  proszę składać do Pani A. Lipeckiej do dnia 9 października 2017 r.  Kandydaci powinni spełniać kryteria określone przez Radę Samorządu Uczniowskiego (informacja na stronie LO w zakładce samorząd uczniowski).

Kandydat/kandydatka do pełnienia funkcji w Radzie Samorządu Uczniowskiego pownien/powinna:

  • wykazać się zachowaniem przynajmniej dobrym,
  • nie może być karany/karana,
  • rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia,
  • postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem.

Przewodniczący RSU

SKŁAD KOMISJI WYBORCZEJ:

– Katarzyna Fortuna – przewodnicząca

– Magdalena Stola – z-ca przewodniczącej

– Paulina Dąbrowska – sekretarz

– Cezary Godziejewski

– Filip Zielenda