Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Samorząd uczniowski

su-znak-loAdres email:  su-loczerwiensk@wp.pl

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i  w środowisku lokalnym.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

Samorząd realizuje  zadania wynikające ze statutu, regulaminów szkoły i planu wychowawczego oraz realizuje własne założenia mające na celu rozwijanie zainteresowań, organizację zabezpieczenia czasu po zajęciach dydaktycznych.


Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

♦ Radosław KUŚ I LOWPS            –  przewodniczący


♦ Paulina TUŁACZ I LOWPS          – z-ca przewodniczącego

♦ Magdalena STOLA  ILOP/S         – sekretarz

♦ Patryk TYLISZCZAK II LOP/S     – skarbnik

 


SEKCJE:

I SEKCJA INFORMACYJNO-PRASOWA

Marlena Stefańska

II SEKCJA KULTURY I SZTUKI

wolne miejsca

III SEKCJA SPORTU I REKREACJI

Adam Perski

IV SEKCJA MUNDUROWA

Wiktor Koteras, Szymon Cieżniak

wolne miejsca dla klas LOP/S


>>>>>     A  K  T  U  A  L  N  O  Ś  C  I     I    I  N  F  O  R  M  A  C  J  E      >>>>>

TRWA NABÓR kandydatów do pracy w sekcjach ZSU

zgłoszenia przyjmuje Zarząd SU

Do konsultacji:

propozycja-zamierzenia-samorzadu-uczniowskiego-lo-czerwiensk-2016-17


przedsięwzięcia do realizacji:

24/25 listopada – Święto Liceum/ślubowanie klasy I LOWPS – „Noc filmowa”

6 grudnia – III Turniej Mikołajkowy

22 grudnia – spotkania świąteczne w klasach

opracowanie zadań dla sekcji

przedsięwzięcia zrealizowane:

24 października – wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

9 listopada –  powyborcze zebranie SU

14 listopada – zebranie Zarządu SU (planowanie przedsięwzięć na m-c listopad/grudzień

przygotowanie i zatwierdzenie Planu Zamierzeń na rok szkolny 2016/17

Dokumenty:

regulamin-samorzadu-uczniowskiego-lo-czerwiensk

protokol-wyborow-zarzadu-su-2016

 

Nabór 2017/2018 – zostań naszym kadetem!
Harmonogram

nabor

poradnik_gm btn_informator wniosek