Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Szkolenie straży granicznej-sportowe

Klasa o profilu „Straż Graniczna” pomoże Tobie podjąć racjonalną decyzję.

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego w Czerwieńsku jest nowoczesną szkołą kształcącą kandydatów do służby w Straży  Granicznej. Program kształcenia dla klas o profilu „Straż Graniczna” jest oparty na nowoczesnym i systematycznie modyfikowanym programie, uwzględniającym obowiązujący system prawny, pozytywne wzorce i modele nauczania. Treści programowe w klasach o profilu „Straż Graniczna” obejmują podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Tematy zajęć są realizowane w sposób przybliżający młodzieży rzeczywiste sytuacje służbowe. Zaprojektowane zajęcia umożliwiają udział w działaniach realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, co pozwala uczniom wykształcić odpowiednie cechy charakteru i pożądane postawy.

Do podstawowych bloków tematycznych kształcenia należy:

-służba graniczna
-trening strzelecki
-techniki interwencji
-kontrola osób i środków transportu
-regulaminy i musztra Straż Granicznej

Po zakończeniu 3 letniego cyklu kształcenia uczeń nabędzie następujące cechy:

-przywódcze i dowódcze
-stanowczości i konsekwencji w działaniu
-zdyscyplinowania
-zaradności i odwagi
-spokoju i opanowania
-orientacji w terenie

Istotną formą działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego jest współpraca z Placówką Straży Granicznej w …………………. Uczniowie w ramach zajęć realizowanych przez kadrę Straży Granicznej poznają tematykę związaną z zadaniami, strukturą oraz sposobem działania Straży Granicznej co pozwala młodzieży poznać charakter służby oraz umożliwia podjęcie decyzji związanej z wyborem przyszłego zawodu.

Straż Graniczna jest nowoczesną formacją graniczno-imigracyjną o charakterze policyjnym, odpowiadającą za dokonywanie odpraw granicznych i ochraniającą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.

Jeśli chcesz młody człowieku uzyskać kompetencje do służby w Straży Granicznej wybierz nasze Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego w Czerwieńsku, a Dyrekcja i  kadra pedagogiczna będzie Ciebie wspierać w skutecznym osiąganiu Twoich celów życiowych.