Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Aktualności

bądź na biężąco

Lubuski Sejmik Młodzieżowy

6 listopada 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbył się 4 Lubuski Sejmik Młodzieżowy pod hasłem „Szanując i ucząc się przeszłości Polski, lepiej kreujemy jej przyszłość”.   Od samego początku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w  Czerwieńsku, uczestniczą w tych obradach. Naszą szkołę reprezentował Radek Kuś (radny) oraz Wiktoria Adam (dziennikarka). Wydarzenie rozpoczęło się od zajęć dziennikarskich prowadzonych przez panią Dominikę Getman i panią Katarzynę Majer. Warsztaty były interesujące i pomocne w dalszych częściach spotkania.
Obrady dotyczyły setnych obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę. Radni mieli zadecydować,  w jaki sposób chcą je celebrować. Na początku głos zabrała pani Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, która przedstawiła założenia polityki młodzieżowej naszego województwa. Jako następny  głos zabrał pan Czesław Fiederowicz, który przekazał informacje na temat funkcjonowania samorządu województwa. Głos zabierali również inni radni.

Po części oficjalnej radni młodzieżowi podzieleni na 5 grup zajęli się wypracowywaniem  3 pomysłów na przyszłoroczne obchody 100 rocznicy odzyskania  przez Polskę niepodległości. W tym czasie dziennikarze mieli możliwość przeprowadzania wywiadów z przedstawicielami  Sejmiku Województwa Lubuskiego jak i radnymi młodzieżowymi.  Po naradach grup przystąpiono do przedstawienia pomysłów, które musiały uzyskać akceptację większości. W ten sposób wybrano 10 najlepszych pomysłów.  Spotkanie było bardzo dobrze zorganizowane, przebiegało w przyjemnej i miłej atmosferze.
Mamy nadzieję, że przyszłoroczne obrady odbędą się po raz kolejny i będziemy mogli powtórzyć to wspaniałe spotkanie.

Tego samego dnia nasi uczniowie zostali zaproszeni do Radia Zachód na specjalną audycję „Strefa młodych”, podczas której dzielili się pomysłami na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Radek Kuś i Wiktoria Adam mieli możliwość odpowiadania na pytania radiosłuchaczy na temat ich pojmowania współczesnego patriotyzmu i corocznego uroczystego i wyjątkowego obchodzenia Święta Odzyskania Niepodległości w Liceum ogólnokształcącym im. Stefana Roweckiego – Grota w Czerwieńsku.

 

20171106_110352 20171106_113113 20171106_200251 20171106_210016 20171106_210103 20171106_210255