Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

RZECZNIK

RZECZNIK PRAW UCZNIA w roku szkolnym 2021/2022

obowiązki pełni Pan mgr Mirosław RUTKOWSKI 

§ 34 Statutu liceum

1. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy:
1) egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów;
2) uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej
forum problemów przestrzegania praw ucznia;
3) udzielanie pomocy w rozstrzyganiu konfliktów między:
a) uczniami,
b) uczniami i pracownikami szkoły;
4) interweniowanie w przypadkach naruszania praw ucznia;
5) rozpatrywanie spraw szkolnych, z którymi zwracają się uczniowie;
6) reprezentowanie interesów ucznia w sprawach wymagających arbitrażu i mediacji,
rozstrzygania sporów, które wymagają odwołania się do praw zwyczajowych.

AKTUALNOŚCI – WAŻNE INFORMACJE:

 

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu –


                             Miejsce ludzi
                         William J. Cocker

Jeśli to nie jest miejsce, w którym łzy są zrozumiane,

Dokąd pójdę, żeby płakać?

Jeśli to nie jest miejsce, w którym mój duch dostanie skrzydeł,

Dokąd pójdę, aby polecieć?

Jeśli to nie jest miejsce, gdzie dostanę odpowiedź na moje pytania,

Dokąd pójdę, aby jej poszukać?

Jeśli to nie jest miejsce, w którym moje uczucia będą usłyszane,

Dokąd pójdę, żeby mówić?

Jeśli to nie jest miejsce, w którym zostanę zaakceptowany takim, jaki jestem,

Dokąd mogę pójść, żeby być?

Jeśli to nie jest miejsce, w którym spróbuję nauki i dorastania,

Gdzie mogę być właśnie mną?


WAŻNE TELEFONY

PRAWA DZIECKA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

KALENDARZ PRAW CZŁOWIEKA

PRAWA OBYWATELSKIE KOBIET

DZIECI NIE UCZA SIĘ OD LUDZI

KIM JESTEŚ

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY