Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Samorząd uczniowski

su-znak-loAdres e-mail:  su-loczerwiensk@wp.pl

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i  w środowisku lokalnym.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

Samorząd realizuje  zadania wynikające ze statutu, regulaminów szkoły i planu wychowawczego oraz realizuje własne założenia mające na celu rozwijanie zainteresowań oraz organizację zabezpieczenia czasu po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:


przewodniczący ♦ Nikola CHUDY IVb LOPW
z-ca przewodniczącego ♦  Oliwia GAJEWSKA IIIb LOPW 
sekretarz ♦  Paweł Kowalski II c  T
skarbnik ♦  Kamil SZYMCZAK  IIIb LOPW

Członkowie stali:           

Aurelia DRAB
Oliwier Zych

Rzecznik Praw Ucznia w roku szkolnym 2023/2024:        mgr Anna Lipecka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:     Krzysztof Kaczmar


SEKCJE:

I SEKCJA SPRAW UCZNIÓW

II SEKCJA INFORMACYJNO-PRASOWA

III SEKCJA POMOCY CHARYTATYWNEJ 

IV SEKCJA SPORTU I REKREACJI

V SEKCJA MUNDUROWA


>>>>>     A  K  T  U  A  L  N  O  Ś  C  I     I    I  N  F  O  R  M  A  C  J  E      >>>>>

ZEBRANIE RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – po ustaleniu terminu


Zrealizowane zadania:

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:  12 października 2023 r.

4.09 – rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Czerwieńsku (opiekun Krzysztof Kaczmar)

10.11 – ślubowanie kadetów klas mundurowych w ramach uroczystego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości

06.12 – X Turniej Mikołajkowy

01.03.2024 – Bieg „Tropem Wilczym”

Inne: wróżby andrzejkowe, Tłusty Czwartek.

Nabór 2024/2025

Zostań kadetem w OPW

lub klasie policyjnej!

ważne informacje w zakładce

REKRUTACJA

Zobacz co realizujemy: ***FB***

btn_informator

wniosekod 15 maja