Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Samorząd uczniowski

su-znak-loAdres e-mail:  su-loczerwiensk@wp.pl

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i  w środowisku lokalnym.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

Samorząd realizuje  zadania wynikające ze statutu, regulaminów szkoły i planu wychowawczego oraz realizuje własne założenia mające na celu rozwijanie zainteresowań, organizację zabezpieczenia czasu po zajęciach dydaktycznych.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:


przewodniczący ♦ Aleks MACHAŁO IIc LOP
z-ca przewodniczącego ♦  Dominika DYBAŚ IIa LOP
sekretarz ♦ Patryk STANISŁAWSKI IIIa LOW/P 
skarbnik ♦  Wiktor WÓJCIK Ib LOW      

Członkowie:           

Julia Stachowska
Daria Lewicka
Kaja Sawicka

Rzecznik Praw Ucznia w roku szkolnym 2020/2021:        mgr Anna LIPECKA

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:     Krzysztof Kaczmar


SEKCJE:

I SEKCJA SPRAW UCZNIÓW

kadeci seniorzy: Dagmara Pabian, Damian Ratajczak,

II SEKCJA INFORMACYJNO-PRASOWA

kadet Katarzyna Dziewiątak, Gabriel Nowacki

III SEKCJA POMOCY CHARYTATYWNEJ

kadeci: Wiktoria Jankowska, Dagmara Pabian

IV SEKCJA SPORTU I REKREACJI

V SEKCJA MUNDUROWA


>>>>>     A  K  T  U  A  L  N  O  Ś  C  I     I    I  N  F  O  R  M  A  C  J  E      >>>>>

ZEBRANIE RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – po ustaleniu terminu


Zrealizowane zadania:

03.03.2021 – zebranie Rady SU i samorządów klasowych klas drugich

02.12 – zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 1 października 2020 r.

1.09 – rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Czerwieńsku (opiekun Krzysztof Kaczmar)