Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Samorząd uczniowski

su-znak-loAdres e-mail:  su-loczerwiensk@wp.pl

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i  w środowisku lokalnym.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

Samorząd realizuje  zadania wynikające ze statutu, regulaminów szkoły i planu wychowawczego oraz realizuje własne założenia mające na celu rozwijanie zainteresowań, organizację zabezpieczenia czasu po zajęciach dydaktycznych.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:


przewodnicząca ♦ Oliwia KULA III LOP
z-ca przewodniczącej ♦  Patryk STANISŁAWSKI II LOW/P  
sekretarz ♦  Filip ZIELENDA III LOW/S 
skarbnik ♦  Wiktoria ADAM III LOP      

Członkowie:           

Aleksandra Pyrgiel
Oliwia Jagiełowicz
Kaja Sawicka

Rzecznik Praw Ucznia w roku szkolnym 2019/2020:        mgr Anna LIPECKA

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:     Krzysztof Kaczmar


SEKCJE:

I SEKCJA SPRAW UCZNIÓW

kadeci seniorzy: Oliwia Kula, Arkadiusz Korczyński, Natalia Sidorenko

II SEKCJA INFORMACYJNO-PRASOWA

III SEKCJA POMOCY CHARYTATYWNEJ

kadeci: Wiktoria Jankowska, Dagmara Pabian

IV SEKCJA SPORTU I REKREACJI

kadet: Michał FIERTEK

V SEKCJA MUNDUROWA

kadet Oliwia KULA

kadet Katarzyna GRZYWACZ


>>>>>     A  K  T  U  A  L  N  O  Ś  C  I     I    I  N  F  O  R  M  A  C  J  E      >>>>>

ZEBRANIE RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – po ustaleniu terminu


Zrealizowane zadania:

23.10 – zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 15 października 2019 r.

2.09 – rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Czerwieńsku (opiekun Krzysztof Kaczmar)

8.11 – ślubowanie uczniów klas pierwszych, obchody Święta Niepodległości (opiekun mgr Anna Lipecka, Krzysztof Kaczmar)

6.12 – VI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY (opiekun mgr Zofia Konopacka)

20.12 – spotkania świąteczne w klasach (opiekunowie: wychowawcy klas)

14.02 – Walentynki (opiekun: pedagog mgr Marlena Działabij-Drupka)