Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Samorząd uczniowski

su-znak-loAdres e-mail:  su-loczerwiensk@wp.pl

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i  w środowisku lokalnym.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

Samorząd realizuje  zadania wynikające ze statutu, regulaminów szkoły i planu wychowawczego oraz realizuje własne założenia mające na celu rozwijanie zainteresowań, organizację zabezpieczenia czasu po zajęciach dydaktycznych.


Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

♦ Szymon JASZCZUROWSKI I LOWP            –  przewodniczący


♦  Sandra HAMERA II LOP                          – z-ca przewodniczącego

♦  Karolina AULICH II LOP                          – sekretarz


Rzecznik Praw Ucznia w roku szkolnym 2018/2019:        mgr Agnieszka JANUSZEWICZ

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:     Krzysztof Kaczmar


SEKCJE:

I SEKCJA SPRAW UCZNIÓW

kadeci seniorzy

II SEKCJA INFORMACYJNO-PRASOWA

wolne miejsca

III SEKCJA POMOCY CHARYTATYWNEJ

wolne miejsca

IV SEKCJA SPORTU I REKREACJI

wolne miejsca

V SEKCJA MUNDUROWA

kadet Oliwia KULA

kadet Katarzyna GRZYWACZ


>>>>>     A  K  T  U  A  L  N  O  Ś  C  I     I    I  N  F  O  R  M  A  C  J  E      >>>>>

ZEBRANIE RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – 8.04.2019


Zrealizowane zadania:

01.03 – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych/ we współpracy ze SKW

13.01.2019 – udział w Finale WOŚP

grudzień – zbiórka żywności dla zwierzat

21.12 – klasowe spotkania świąteczne

7.12. – V Turniej Mikołajkowy

8.11 – zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 24 października 2018 r.

WYBORY RZECZNIKA PRAW UCZNIA