Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Samorząd uczniowski

su-znak-loAdres e-mail:  su-loczerwiensk@wp.pl

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i  w środowisku lokalnym.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

Samorząd realizuje  zadania wynikające ze statutu, regulaminów szkoły i planu wychowawczego oraz realizuje własne założenia mające na celu rozwijanie zainteresowań, organizację zabezpieczenia czasu po zajęciach dydaktycznych.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:


przewodniczący ♦ Aleks MACHAŁO IIIc LOP
z-ca przewodniczącego ♦  Dominika DYBAŚ IIIa LOP
sekretarz ♦  Jakub LUDWIN IIId LOW/P 
skarbnik ♦  Katarzyna DZIEWIĄTAK IIIc LOP      

Członkowie stali:           

Julia Stachowska
Daria Lewicka

Rzecznik Praw Ucznia w roku szkolnym 2020/2021:        mgr Mirosław RUTKOWSKI

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:     Krzysztof Kaczmar


SEKCJE:

I SEKCJA SPRAW UCZNIÓW

II SEKCJA INFORMACYJNO-PRASOWA

III SEKCJA POMOCY CHARYTATYWNEJ

 

IV SEKCJA SPORTU I REKREACJI

V SEKCJA MUNDUROWA


>>>>>     A  K  T  U  A  L  N  O  Ś  C  I     I    I  N  F  O  R  M  A  C  J  E      >>>>>

ZEBRANIE RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – po ustaleniu terminu


Zrealizowane zadania:

29.04. 2022 – pożegnanie absolwentów (klasa 3a i 3b)

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:  październik 2021 r.

1.09 – rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Czerwieńsku (opiekun Krzysztof Kaczmar)