Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Samorząd uczniowski

su-znak-loAdres e-mail:  su-loczerwiensk@wp.pl

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i  w środowisku lokalnym.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

Samorząd realizuje  zadania wynikające ze statutu, regulaminów szkoły i planu wychowawczego oraz realizuje własne założenia mające na celu rozwijanie zainteresowań oraz organizację zabezpieczenia czasu po zajęciach dydaktycznych obowiązkowych.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:


przewodniczący ♦ Nikola CHUDY IIIb LOPW
z-ca przewodniczącego ♦  
sekretarz ♦  Aurelia DRAB Ia LOP
skarbnik ♦  Oliwia GAJEWSKA IIb LOPW     

Członkowie stali:           


Rzecznik Praw Ucznia w roku szkolnym 2022/2023:        mgr Anna Lipecka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:     Krzysztof Kaczmar


SEKCJE:

I SEKCJA SPRAW UCZNIÓW

II SEKCJA INFORMACYJNO-PRASOWA

III SEKCJA POMOCY CHARYTATYWNEJ 

IV SEKCJA SPORTU I REKREACJI

V SEKCJA MUNDUROWA


>>>>>     A  K  T  U  A  L  N  O  Ś  C  I     I    I  N  F  O  R  M  A  C  J  E      >>>>>

ZEBRANIE RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – po ustaleniu terminu


Ostatnie zrealizowane zadania:

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:  12 października 2023 r.

4.09 – rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Czerwieńsku (opiekun Krzysztof Kaczmar)

Strona Liceum jest w trakcie przygotowań do aktualizacji.

Informacje zawarte na stronie mogą być nie aktualne.

Przepraszamy