Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

WAŻNE INFORMACJE dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

e-mail:   zsczerwiensk@czerwiensk.pl

UWAGA !!! DODATKOWY TERMIN EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO DO OPW

24 czerwca 2021 (czwartek) godzina 10.00

*warunki egzaminu takie jak w terminie głównym.


UWAGA: KLASA WOJSKOWA – prowadzimy nabór do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

pod patronatem Biura ds. Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej.

Termin rekrutacji: od 17 maja do 31 maja 2021 roku.

Informator OPW: Informator KW OPW 2021

W ramach rekrutacji do oddziału przygotowania wojskowego kandydat zdaje egzamin ze sprawności fizycznej:

OPIS ĆWICZEŃ OPW 2021

Termin egzaminu sprawnościowego: 10 czerwca 2021 r. w godz. 10.00-12.00 (wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testów, ćwiczeń).

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie dodatkowego terminu egzaminu sprawnościowego.

Przykładowy wzór zaświadczenia:

ZAŚWIADCZENIE


Nabór uczniów do liceum realizowany jest poprzez system naboru elektronicznego Miasta Zielona Góra.


Wybierz odpowiedni dla Ciebie rodzaj szkoły

btn_informatorszkoły licealne

 

podanieo przyjęcie do liceum w klasie mundurowej

 

Uwaga:     Liceum prowadzi postępowanie rekrutacyjne do 21 czerwca 2021 roku .

do klas profilowanych mundurowych:

klasa policyjna

klasa pożarnicza

Zajęcia edukacyjne obowiązkowe w tych klasach prowadzone są na poziomie ogólnym, a ponad to w ramach zajęć edukacyjnych uzupełniających realizowane są przedmioty specjalistyczne: przygotowanie wojskowe, edukacja policyjna i edukacja pożarnicza w wymiarze 2 godzin tygodniowo, co daje nie mniej niż 60 godzin w cyklu rocznym oraz nie mniej niż 150 godzin w całym cyklu kształcenia. Edukacja w klasach mundurowych kończy się wydaniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu (zgodnie z wymogami ustawy). Nasz Certyfikat honorowany jest w procesach rekrutacyjnych (np. Akademia Wojsk Lądowych). 

Ofertę edukacyjną klas mundurowych od roku szkolnego 2018/2019 wzbogaciliśmy o dodatkowe zajęcia z zakresu bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo Narodowe.

Realizowany przez Nas od wielu lat  system szkolenia w klasach mundurowych jest analogiczny do realizowanego w ramach Pilotażowego Programu MON dla klas wojskowych (np. podział na zajęcia w szkole i w jednostce). Od września 2020 roku prowadzimy Oddział Przygotowania Wojskowego objęty patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.


 

 *Komisja rekrutacyjna przy rekrutacji uwzględnia  kryteria ustawowe przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej do klasy pierwszej oraz kryteria wewnętrzne dodatkowe dostosowane do profili kształcenia.