Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

 

 

btn_informator wniosek

 

 

Dokumenty rekrutacyjne poniżej.

Uwaga:      Liceum prowadzi postępowanie rekrutacyjne do 30 maja 2018 r. do klas profilowanych:

klasa wojskowa

klasa policyjna

klasa pożarnicza

Zajęcia edukacyjne obowiązkowe w tych klasach prowadzone są na poziomie ogólnym, a ponad to w ramach zajęć edukacyjnych uzupełniających realizowane są przedmioty specjalistyczne: edukacja wojskowa, edukacja policyjna i edukacja pożarnicza w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo, co daje nie mniej niż 60 godzin w cyklu rocznym oraz nie mniej niż 150 godzin w całym cyklu kształcenia. Edukacja w klasach mundurowych kończy się wydaniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu (zgodnie z wymogami ustawy). Nasz Certyfikat honorowany jest w procesach rekrutacyjnych np. do Akademi Wojsk Ladowych. 

Ofertę edukacyjną w roku szkolnym 2018/2019 wzbogacimy o dodatkowe zajęcia z zakresu mundurowego: samokształcenie

Realizowany przez Nas od wielu lat  system szkolenia w klasach mundurowych jest analogiczny do tego realizowanego w ramach Pilotażowego Programu MON dla klas wojskowych (np. podział na zajęcia w szkole i w jednostce).


WAŻNE: Dla uczniów, którzy nie mogą podjąć ostatecznej decyzji o wyborze klasy mundurowej realizować będziemy tzw.

klasę ogólnokształcącą.

Uczniowie tej klasy nie są zobowiązani do noszenia umundurowania. 

 


 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Tu znajdziesz wszystkie informacje o naborze na rok szkolny 2018/2019 do szkół ponadgimnazjalnych. Zamieściliśmy dla Ciebie do pobrania niezbędne dokumenty, które możesz wypełnić i dostarczyć do szkoły. Nasze liceum znajdziesz również w naborze elektronicznym miasta Zielona Góra. Zapisz się do jednej z klas – wojskowej, policyjnej, strażackiej, ogólnej.

Pliki do pobrania:

Poradnik gimnazjalisty

Karta pomocnicza

Rozp. MEN_Postępowanie rekrutacyjne

Wykaz dokumentów pot. kryteria uzupełniające

Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kanadydata

Zarządzenie LKO w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018-2019

W  A  Ż  N  E     T  E  R  M  I  N  Y

14-30 maja 2018 r. Szkoły przyjmują wnioski
22 – 26 czerwca 2018 r. do godz. 1500 Szkoły przyjmują świadectwa i zaświadczenia (forma dokumentów zgodnie z art. 20t ust.3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.7))
29 czerwca 2018 r. o godz. 1200 Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 5 lipca 2018 r. do godz. 1500 Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole
6 lipca 2018 r. o godz. 1200 Szkoły ogłaszają listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o wolnych miejscach