Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

WAŻNE INFORMACJE materiał archiwalny dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Jeżeli jesteś absolwentem szkoły podstawowej to szukasz dla Siebie szkół ponadpodstawowych (o 4 letnim cyklu nauczania), a gdy ukończyłeś gimnazjum to wybierz szkołę ponadgimnazjalną (o 3 letnim cyklu nauczania).

Wybierz odpowiedni dla Ciebie rodzaj szkoły

btn_informatorszkoła ponadpodstawowa

 

btn_informator szkoła ponadgimnazjalna

 

podaniedo szkoły ponadpodstawowej

 

podaniedo szkoły ponadgimnazjalnej

 

[gdlr_divider type=”solid” size=”50%”

Uwaga:      Liceum prowadzi postępowanie rekrutacyjne do 17 czerwca 2019 r. do klas profilowanych:

klasa wojskowa Informator KW

klasa policyjna Informator KP

klasa pożarnicza Informator KS

klasa sportowa

Zajęcia edukacyjne obowiązkowe w tych klasach prowadzone są na poziomie ogólnym, a ponad to w ramach zajęć edukacyjnych uzupełniających realizowane są przedmioty specjalistyczne: edukacja wojskowa, edukacja policyjna i edukacja pożarnicza w wymiarze 2 godzin tygodniowo, co daje nie mniej niż 60 godzin w cyklu rocznym oraz nie mniej niż 150 godzin w całym cyklu kształcenia. Edukacja w klasach mundurowych kończy się wydaniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu (zgodnie z wymogami ustawy). Nasz Certyfikat honorowany jest w procesach rekrutacyjnych (np. Akademia Wojsk Lądowych). 

Ofertę edukacyjną klas mundurowych od roku szkolnego 2018/2019 wzbogaciliśmy o dodatkowe zajęcia z zakresu bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo Narodowe.

Realizowany przez Nas od wielu lat  system szkolenia w klasach mundurowych jest analogiczny do tego realizowanego w ramach Pilotażowego Programu MON dla klas wojskowych (np. podział na zajęcia w szkole i w jednostce).


WAŻNE: Dla uczniów, którzy nie mogą podjąć ostatecznej decyzji o wyborze klasy mundurowej realizować będziemy tzw.

klasę sportową – koszykówka

Uczniowie tej klasy nie są zobowiązani do noszenia umundurowania. 

 


 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Tu znajdziesz wszystkie informacje o naborze na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Zamieściliśmy dla Ciebie do pobrania niezbędne dokumenty, które możesz wypełnić i dostarczyć do szkoły. Nasze liceum znajdziesz również w naborze elektronicznym miasta Zielona Góra. Zapisz się do jednej z klas – wojskowej, policyjnej, strażackiej, sportowej.

Pliki do pobrania:

Karta pomocnicza

Wykaz dokumentów pot. kryteria uzupełniające

Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kanadydata

Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym od roku 2018

W  A  Ż  N  E     T  E  R  M  I  N  Y

13 maja -17 czerwca 2019 r. Szkoły przyjmują wnioski
21 – 25 czerwca 2019 r. do godz. 1500 Szkoły przyjmują świadectwa i zaświadczenia o egzaminach zewnętrznych
04 lipca 2019 r. o godz. 1200 Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 11 lipca 2019 r. do godz. 1500 Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole
12 lipca 2019 r. o godz. 1200 Szkoły ogłaszają listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o wolnych miejscach

zalacznik do Rozporządzenia LKO terminy rekrutacyjne cz. I dotyczy liceum

 

*Komisja rekrutacyjna przy rekrutacji uwzglednia  kryteria ustawowe przyjecia absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum do klasy pierwszej oraz kryteria wewnetrzne dodatkowe dostosowane do profili kształcenia.