Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Kadra

Dyrektor  mgr Mirosław Zelisko
 Historia i społeczeństwo   mgr Anna Lipecka

mgr Renata Zoń

 Język polski  mgr Agnieszka Januszewicz
 Matematyka  mgr Dorota Górska
 Fizyka   mgr Dorota Górska
 Biologia  mgr Aleksandra Kwaśniewska
 Chemia  mgr Aleksandra Kwaśniewska
 Geografia  mgr Marek Olczyk
 Język niemiecki  mgr Marta Kaszewska
 Język angielski  mgr Renata Zoń

mgr Gabriel Olichwer

mgr Jarosław Skotnicki

 Historia  mgr Anna Lipecka
 WOS  mgr Anna Lipecka
 Wiedza o kulturze  mgr Agnieszka Januszewicz
 Informatyka  mgr Marcin Czechowski
 Religia  mgr Gerard Trybus
 Edukacja wojskowa  mgr Krzysztof Kaczmar
 Edukacja policyjno-prawna  mgr Piotr Puchała
 Edukacja pożarnicza  mgr Łukasz Januszewicz
 WF  mgr Mirosław Zelisko
  Podstawy przedsiębiorczości  mgr Marlena Działabij-Drupka
 Pedagog  mgr Marlena Działabij-Drupka
 Biblioteka  mgr Anna Lipecka

Nabór 2017/2018 – zostań naszym kadetem!
Harmonogram

nabor

poradnik_gm btn_informator wniosek