Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Aktualności

bądź na biężąco

Turniej Klas Policyjnych Międzyrzecz 2016.

///
Komentarze0
/

15 listopada 2016 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu odbył się II Wojewódzki Turniej Wiedzy i Umiejętności Uczniów Klas o Profilu Policyjnym. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Fundację „Contra Crimen” we współpracy z Lubuskim Kuratorem Oświaty. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży, która reprezentowała szkoły mundurowe z całego woj. lubuskiego.

Celem turnieju było ograniczenie zjawisk patologicznych z udziałem nieletnich, w tym związanych z uzależnieniami, podniesienie i sprawdzenie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, negatywnych skutków zażywania narkotyków i tzw. „dopalaczy”, odpowiedzialności prawnej nieletnich, a także edukacja i podnoszenie umiejętności w obszarze bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy zmagali się z czterema konkurencjami: testem wiedzy, pierwszą pomocą przedmedyczną, policyjnym torem przeszkód oraz strzelaniem z symulatora broni laserowej. Po kilkugodzinnej i zaciętej rywalizacji najlepsi okazali się reprezentanci Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Rzepinie, a nasza reprezentacja w składzie: Katarzyna Gryń, Patryk Szymański, Kamil Grężlik i Mateusz Fijałkowski zajęła 5 miejsce.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Jerzy Głąbowski oraz Lubuski Kurator Oświaty, Ewa Rawa, uroczyście podziękowali uczestnikom za rywalizację i wręczyli im nagrody. Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty i wsparte finansowo przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Piotr Puchała

policja-turniej161policja-turniej169policja-turniej165policja-turniej168policja-turniej167policja-turniej166policja-turniej164policja-turniej163policja-turniej162