Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Kadra

Dyrektor
 dr Przemysław Góralczyk
 Historia i społeczeństwo  mgr Anna Lipecka

mgr Marek Olczyk

 Język polski  mgr Agnieszka Januszewicz
 Matematyka  mgr Magdalena Grysiewicz
 Fizyka   mgr Magdalena Grysiewicz
 Biologia  mgr Beata Bykowska
 Chemia  mgr Aleksandra Kwaśniewska
 Geografia  mgr Beata Bykowska
 Język niemiecki  mgr Marta Derlatka

mgr Anna Sterczewska

 Język angielski mgr Anna Sterczewska
 Historia  mgr Anna Lipecka

mgr Marek Olczyk

 WOS  mgr Anna Lipecka
 Wiedza o kulturze  mgr Agnieszka Januszewicz
 Informatyka  mgr Marta Derlatka
 Religia  mgr Gerard Trybus
 Edukacja wojskowa  mgr inż. Krzysztof Kaczmar
 Edukacja policyjno-prawna  mgr Piotr Puchała
 Edukacja pożarnicza  mgr Łukasz Januszewicz
 WF  mgr Mirosław Nowakowski

mgr Zofia Konopacka

Podstawy przedsiębiorczości

Doradztwo zawodowe

 mgr Marlena Działabij-Drupka
Pedagog  mgr Marlena Działabij-Drupka
 Biblioteka

 Edukacja dla Bezpieczeństwa 

 mgr Anna Lipecka

mgr inż. Krzysztof Kaczmar

Bezpieczeństwo narodowe

Podstawy bezpieczeństwa

mgr inż. Krzysztof Kaczmar