Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Aktualności

bądź na biężąco

W labiryncie strażackich ćwiczeń

16 marca br. kadeci z klas strażackich i policyjnych uczestniczyli w niezwykle ciekawych zajęciach na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Zielonej Górze.  Ich głównym celem były ćwiczenia w komorze dymowej. Jest  to swoisty labirynt, zadymiony i zaciemniony, imitujący odgłosy walących się ścian, ryk syren i jęk rannych.  Wejście do komory  poprzedziły  ćwiczenia w rotach ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Przejście komory to trudny test,  sprawdzający odporność na stres, ale również niezapomniana przygoda, której doświadczysz tylko w naszym liceum.  Uczniowie  mieli również szansę poznać historię powstania jednostki  i mogli ją zwiedzić.

Naszym kadetom gratulujemy odwagi, a strażakom dziękujemy za pomoc w organizacji ćwiczeń.