Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Aktualności

bądź na biężąco

ŚWIĘTO LICEUM

//
Autor
/
Komentarze0
/

13 listopada to dzień, w którym obchodzimy Święto Liceum. To szczególna data w historii i tradycji naszej szkoły. Zarządzeniem Nr6/11/2015 Dyrektora Liceum ustanowiono dzień 13 listopada Świętem Liceum.

13 listopada 2015 roku:

W tym dniu po raz pierwszy w historii szkoły mogliśmy zobaczyć poczet sztandarowy Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. W skład pocztu wchodzili kadeci klasy wojskowej, policyjnej i strażackiej: Wioleta Witkowska, Cezary Maciuszek oraz Klaudia Kaźmierska. Poczet ten miał zaszczyt przyjęcia od Dyrektora (Mirosław Zelisko) sztandaru naszego liceum.

W czasie uroczystego apelu odbyła się ceremonia nadania szkole sztandaru. Po odczytaniu Aktu Ufundowania Sztandaru, poświęceniu go oraz przekazaniu Staroście Powiatu Zielonogórskiego przez przedstawicieli fundatorów Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Iwonę Madej oraz Radną Powiatu Zielonogórskiego Panią Beatę Zawada, Starosta Powiatu Zielonogórskiego Pan Dariusz Wróblewski zgodnie z Aktem Nadania Sztandaru przekazał sztandar Dyrektorowi Liceum. Dla uczczenia tego wydarzenia kompania honorowa 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego oddała salwę honorową.


Uczniowie klas pierwszych po raz pierwszy w historii liceum złożyli uroczyste ślubowania na sztandar szkoły. Ślubowanie prowadził pełniący funkcję starszego  kadeta Konrad Andrzejak –Wasilewski. Pagony nowomianowanym kadetom naszego liceum wręczali przedstawiciele służb mundurowych – nasi  partnerzy.


Po ślubowaniu Zastępca Dowódcy 4 pplot podpułkownik Andrzej Izydorczyk uhonorował liceum Odznaką 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego wręczając Dyrektorowi Patent wraz z odznaką o numerze 223. To wspaniałe wyróżnienie szkoły za współpracę z jednostka wojskową.

Dyrektor Liceum wręczył Honorowe Odznaki Liceum za szczególne zaangażowanie w rozwój szkoły i kształtowanie jej wizerunku nadane przez Kapitułę n/w osobom:

Pan Dariusz WRÓBLEWSKI – Starosta Powiatu Zielonogórskiego,

Pan Piotr IWANUS – Burmistrz Miasta Czerwieńsk,

Pani Irena PODSIADŁY – Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Zielonogórskiego,

Pan Ryszard GÓRNICKI – Radny Powiatu Zielonogórskiego.

Uroczystości zwieńczyła inscenizacja związana ze Świętem Niepodległości przedstawiająca rozbiory Polski.

Uroczysty apel zakończył się odprowadzeniem sztandaru do gabinetu Dyrektora.


K.K.