Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Aktualności

bądź na biężąco

Z wizytą w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze

W czerwcu uczniowie klas policyjnych przyjechali do Komendy
Miejskiej Policji w Zielonej Górze gdzie wysłuchali wykładów z
zakresu _Problematyki Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, w tym
dopalaczy_ oraz _Aspektów Prawnych Narkomanii_ przeprowadzonych przez
podinsp. Wiolettę Sokołowską – Domagała. Kolejnym ciekawym
elementem spotkania było wystąpienie asp. szt. Michała Masłowskiego
z Zespołu Techników Kryminalistyki Wydziału Dochodzeniowo –
Śledczego KMP Zielona Góra, który omówił zadania Technika
Kryminalistyki oraz przedstawił ciekawą prezentację z zakresu
zabezpieczania śladów kryminalistycznych na miejscu popełnienia
przestępstwa. W kolejnej części Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
KMP Zielona Góra nadkom. Tomasz Szuda omówił specyfikę pracy
funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego oraz zaprezentował sprzęt
specjalistyczny wykorzystywany podczas prowadzonych czynności
służbowych. Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w
prezentacji sprzętu służbowego wykorzystywanego przez funkcjonariuszy
Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji KWP w Gorzowie Wlkp.,
którą przeprowadził asp. Łukasz Kisielewski.
      Spotkanie z adeptami klasy policyjnej LO w Czerwieńsku było
również doskonałą okazją do wyróżnienia uczniów wykazujących
szczególne zaangażowanie w realizację przedsięwzięć z zakresu
profilaktyki społecznej, odznaczających się kompetencją i
profesjonalizmem w działaniu oraz prezentujących postawę bohaterską
w sytuacjach zagrożenia. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w
Zielonej Górze kom. Krzysztof Gajda w imieniu Komendanta Miejskiego
Policji w Zielonej Górze mł. insp. Jarosława Tchorowskiego wręczył
podziękowania oraz upominki wyróżnionym uczniom, którzy ukończyli
już naszą szkołę.