Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Aktualności

bądź na biężąco

SPOTKANIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 10 grudnia godz. 16.30

//
Autor
/
Komentarze0
/
Kategoria

W dniu 10 grudnia 2018 r. od godziny 16.30 odbędą się spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów w związku z okresem klasyfikacyjnym za I półrocze. Na spotkaniach omawiane będą:

  • frekwencja na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych
  • zagrożenia ocenami niedostatecznymi
  • lub nieklasyfikowaniem uczniów za I półrocze roku szkolnego 2018/2019.

Informacje zawarte są również w dzienniku na profilu ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego.

Zapraszamy rodziców i opiekunów.

I LOW/P – klasa nr 20

II LOP – klasa nr 22

II LOW/S – klasa nr 21

III LOW/P/S – klasa nr 23

Strona Liceum jest w trakcie przygotowań do aktualizacji.

Informacje zawarte na stronie mogą być nie aktualne.

Przepraszamy