Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Aktualności

bądź na biężąco

LICEUM SZKOŁĄ DEMOKRACJI

Nasza szkoła Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku otrzymała CERTYFIKAT SZKOŁY DEMOKRACJI.

certyfikat LO 2

Organizatorem projektu było Centrum Edukacji Obywatelskiej, a patronem honorowym Ministerstwo Edukacji Narodowej. Naszym zadaniem było wykazanie, że spełniamy wszystkie kryteria niezbędne do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i promowania postaw prospołecznych.

WYBORY REPREZENTACJI

W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe, bezpośrednie, w tajnym głosowaniu), wszyscy uczniowie i uczennice mają czynne i bierne prawa wyborcze. Uczniowie i uczennice znają swoich kandydatów , kandydatki i ich programy.

KOMUNIKACJA I MEDIA

Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować.

DZIAŁANIA UCZNIÓW

Władze SU są niezależne oraz samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach
i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.

PODEJMOWANIE DECYZJI

Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami SU. Przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców spotykają się regularnie.

UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE

Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele
i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.

OTWARTA SZKOŁA

Szkoła zapewnia uczniom i uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości i poglądów oraz obrony naruszanych praw. Szkoła jest również otwarta na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich zasobów.

ZASOBY I KWESTIE FORMALNE

Władze SU mają możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych zasadach. Istnieje uchwalony przez uczniów regulamin SU, zawierający zapisy zgodne z ustawą
o systemie oświaty.

Zobacz też:

CCF09052017_0001

CCF09052017_0002

CCF09052017_0003