Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Aktualności

bądź na biężąco

WYBORY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

//
Autor
/
Komentarze0
/

W dniu 1 października 2020 r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego naszego liceum. W wyborach wzięli udział uczniowie liceum i technikum oraz nauczyciele. Zgłoszonych zostało 8 kandydatów z klas I, II i III. W celu sprawnego przeprowadzenia wyborów powołana została komisji w składzie 4 uczniów. W komisji wyborczej zasiedli uczniowie z klas II i III. Kandydacie mieli możliwość przestawienia swoich postulatów wyborczych w formie pisemnej udostępnionej na tablicy ogłoszeń SU.


Komisja wyborcza pracowała w czasie przerw, tak by nie zakłócać procesu edukacyjnego w szkole. Po zakończeniu głosowania w obecności opiekuna samorządu K.K. dokonano komisyjnego przeliczenia głosów. Komisja stwierdziła, że wszystkie oddane głosy były ważne.


Komunikat komisji wyborczej o wynikach głosowania – liczbie głosów uzyskanych przez kandydatów został umieszczony na tablicy ogłoszeń SU (I piętro).

Na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego kadencji 2020/2021 i podziale stanowisk zostanie ogłoszony podział stanowisk w RSU.

K.K.

Foto w opracowaniu